Dokumenter til Årsmøtet 13.02.2020

Hei

Vedlagt under ligger alle dokumentene i forbindelse med årsmøtet

Husk at det vill bli trukket ut noen premier bland de som møter opp 🙂

Årsberetning-2019

Årsregnskap-2019-Ba

Årsregnskap-2019-Re

Handlingsplan-2020-Lier-MSK

Forslag-medlemskontingent-2021

Forslag-fra-valgkomiteì-2020

Gjennomgang-av-regnskapet-for-Lier-Motorsports-Klubb-2019

Forslag-budsjett-2020

Saksliste-Årsmøte-2020

Innkommne-forslag-2020