Om klubben

FAKTA

Stiftet:

Lisenser:

Hjemmebane: Leirdalen

Adresse: Lier Motorsportklubb, postboks 202, 3401 Lier

Telefon:

E-post: post@liermsk.no

Org.nr.: 889073942

 

Hva kreves for å kjøre?
For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross/Enduro.
  • Nødvendig kjøreutstyr.
  • Godkjent motorsykkel.
  • Kjøre på en bane godkjent av NMF, i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.
Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs på nett.

Se her for mer info: https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.

www.facebook.com/liermsk

        facebook

 

 

Grasrot-Plakat-Liggende