Årsmøte offentlig dokumenter

Klikk deg inn å se på dok. fra styret. Årsmøte torsdag 15.2.2018 kl. 19:00

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
Årsmøtet er kun åpent for medlemmene og med personlig fremmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styret innen1.2.18

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte.

Leder

Christian  Rohde

Årsmøte-revidert-innkallelse-2018

Handligns-Plan-2018

Saksliste-Årsmøte-2018

Budsjett-Regnskap-2018

Årsberetning-2017

Forslag-fra-valgkomité-2018

Innkommne-forslag-2018

Valg-Komite-2018

Årsmøte-innkallelse-2018