Årsmøteprotokoll 2023

Vedlagt ligger signert årsmøteprotokoll.

Protokoll årsmøte Lier MSK 2023 – signert

Takk til alle fremmøtte.