Vi søker nye komitémedlemmer

Lier msk er i stadig utvikling og trenger flere bidragsytere til de forskjellige komiteene vår.

Et av medlemmene i sportskomiteen har trått ut av rekken og overlater plassen til nye krefter. Takk til Bo Eklund for innsatsen. Nå trenger vi nye medlemmer for å kunne videreføre – og utvikle det gode sportslige tilbudet i klubben. Komiteen samarbeider med bl.a annet arrangementskomiteen om å skape best mulige forhold for sportslig utvikling innen motocross. Hvis du kan tenke deg å være med, kontakt Harald Pettersen eller Christian Rohde. Nå er sjansen her til å gjøre en forskjell!

Har du lyst til å bidra? send en mail til post@liermsk

Christian Rohde 913 30 701

Harald Pettersen 920 11 897