Vår dugnad Onsdag 24.04 og Torsdag 25.04

Da har våren kommet for fult til Leirdalen og klubbhuset og resten av anlegget er klar for litt vår stell før sesongen braker i gang for fult!!

Vi kjører dugnad begge dager fra kl 17 – 20

Det blir servert Pølser, kafe og saft til alle som bidrar, så det er bare og komme rett fra jobb 😉

Her er en oversikt over noe av det som skal gjøres:

Repperasjon av gjerder og sikringsvegger på banen

Oppstart av vannings anlegget, og utbedring av vanningsanlegget på stor og liten bane

Snekring av ny flåte til vanningsanlegget (da vinteren har vært litt hardhendt med den gamle)

Søppelplukking og rydding

Rydding i skogen ved lillebanen

Kosting/spyling av asfalten

Vask av klubbhus og garderober

Oppstart7Klargjøring av vaskehallen

+++

Ta med arbeidslyst og godt humør for 2 koselige dager med flotte folk på banen

PS. Vis du har ta med: spade, drill, sag, hammer, trillebår og annet kjekt og ha utstyr til dugnadsarbeid 🙂

Banen vill være stengt for kjøring disse dagene!!!

Hilsen Styret i Lier MSK