Stengt grunnet kovid

Grunnet nye korona regler i Lier Kommune er vi nødt til og holde stengt til 01.12.20. Så da blir det nok ikke noe kjøring før det kommer snø. Vi håper alle holder seg trygge og friske❤️
§ 7 Gjennomføring av arrangementer og breddeidrett
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs eller utendørs, frem til og med 1.12.2020. Unntak fra dette gjelder religiøse og juridiske seremonier (eks. vigsel og gravferd). Slike arrangementer er begrenset opp til 20 deltakere. Arrangøren skal i slike tilfeller sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst to meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. For øvrig gjelder covid-19-forskriften §§ 13 b og 13 d. Det er heller ikke tillatt med breddeidrett, hverken for barn og unge eller voksne, frem til og med 1.12.2020. Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for breddeidrett for barn og unge fra 20.11.2020 dersom smittesituasjonen tilsier det.

 

 

https://www.lier.kommune.no/aktuelt/vedtok-ny-forskrift-for-a-begrense-smitten/