SIKKERHETSLEDERKURS LØRDAG 02.02.2019

SIKKERHETSLEDERKURS!!

Endelig har vi fått satt opp dato for nytt sikkerhetslederkurs. Dette kurset foregår over 1 dag. Vi er avhengige at flere tar dette kurset nå for at vi skal kunne holde banen åpen så mye som vi ønsker. Vi har ikke lov til å holde åpent for trening hvis ikke vi har en ansvarlig sikkerhetsleder på banen. Det forventes at alle foreldre som har barn i klubben bidrar til klubbens drift. Så hvis du ikke har dette kurset, er det bare å melde seg på. Jo flere vi er jo færre vakter blir det på hver enkelt.
Vi skal arrangere store løp i 2019, inkludert Østlandscup. Det vil bli mye trening på banen i forbindelse med dette, så det er avgjørende at vi klarer å holde åpent.

Som en forlengelse av kurset planlegges en dag / ettermiddag til våren der alle sikkerhetsledere og aktivitetsledere samles, og vi tar en gjennomgang reglene for nettopp vår bane, vanningsanlegget, nøkkelrutiner osv slik at vi alle er samkjørte på hva som gjelder. Dato for dette kommer senere.

Dato: lørdag 2 februar
Sted: Klubbhuset
Klubben dekker kursavgiften for klubbens medlemmer så dette er gratis kompetansebygging folkens!

Kurset er registrert i IdrettsKurs med KursID 2162365 og er nå åpen for påmelding via https://mi.nif.no/
Info om kurset finner dere også på NMF`s kurskalender her https://www.nmfsport.no/t/temasider/utdanning/kurskalendere

Viktig: Vi minner om at alle som deltar på sikkerhetslederkurs skal i forkant av kurset ha gjennomført teori e-læringskurset https://ekurs.nif.no/ og være meldt inn i klubben via KlubbAdmin. Dette er nødvendig for å få sikkerhetsleder kompetansen registrert i MinIdrett. Dette bør trolig ikke være noe problem for de aller fleste ettersom dere har tatt e-læringskurset i forbindelse med lisenser osv.

Etter gjennomført kurs kommer kompetansen opp på din idretts-CV.

Kom i gjen folkens, still opp for klubben som gjør at DITT barn har mulighet til å dyrke sin hobby!