Oppdatering fra styre angående 65ccm

I lyset av diskusjonene som har vært de siste ukene angående 65ccm på stor bane, hadde styret i Lier MSK tirsdag 13.08.19 et møte der dette var hovedtema.

 

På dette møtet kom styret i Lier MSK fram til følgende:

Barnebanen:

Barnebanen skal oppgraderes med nye elementer. Dette for at banen skal få flere utfordringer og større variasjon. Dette vil gjøre at 50/65 ccm, på alle nivåer, kan ha det gøy og bli utfordret etter sitt nivå her. Vi skal også se på muligheten for å lage et eget område for teknisk trening.

Supercrossbanen blir enten endret, eller fjernet.

Banesjef Espen har ansvaret for at banen tilfredsstiller krav for godkjenning, så barnebanen får egen banegodkjenning. Vi ønsker at foreldre med barn på 50/65 ccm som ønsker, skal kunne bidra inn i en arbeidsgruppe her, mer info kommer om hvor dere kan melde dere for å være med og påvirke hvordan barneområdet vårt skal bli.

Styret ønsker at dette arbeidet skal starte så fort som mulig!

 

Tirsdags treninger:

Her skal vi tilstrebe at de minste får kjøre deler av den store banen.  Vi prøver i høst med en inndeling der de 65 – førerne som har ferdigheter nok, får prøve seg på en del av den store banen sammen med noen av 85-førerne. Espen S tar ansvaret for denne gruppa, og vil ha en dialog med Caroline om hvem som skal opp eller ned i de ulike gruppene.

 

65 ccm på stor bane:

Vi vil nå oppgradere barnebanen så førerne på 65 skal få nok variasjon og utfordring der. Det vil ikke være mulig for 65ccm og kjøre på stor bane mandager og torsdager. Men vi åpner opp så 65 ccm kan kjøre avkortet stor bane på lørdager fra 10-11, med forbehold om at 65ccm foreldre har/utdanner seg til aktivitetsledere så de kan holde banen oppe denne timen.

 

Mvh

Styret Lier MSK