Nye kandidater til styret

Her er valgkomitéens oversikt over kandidater

Ny kandidat til ledervervet –  LMSK

Valgkomitéen har funnet frem til ny kandidat til stillingen som klubbens leder. Kandidaten sitter i dag som medlem i styret og kjenner godt til klubbens utfordringer. Han ønsker å bidra til at klubben igjen kan driftes på en god måte.

Kandidat for ledervervet er Christian Rohde.

Som arvtager for Christian Rohde foreslår valgkomiteen Rita Jonassen og Bo Eklund.