Motorsportgalla 2018

Det nærmer seg Motorsportgallaen 2018, Frist for nominasjoner og forslag til endringer må oversendes klubben på mail

Post@liermsk.no innen Fredag kl 10.00

Nominasjoner

Saksforslag seksjonsmøter 2018

Saksforslag MSK 2018

Hilsen Styret