Møte for Sikkerkerhets/Aktivitetsledere Onsdag 13.03 kl. 19-21

Hei

Vi ønsker og samle alle gamle og nye sikkerhets og aktivitetsledere for et møte i forkant av sommersesongen.

Her skal vi gå imellom regler og rutiner så alle er klar over dette

Vi ønsker og ha alle til stede så vi kan ha en diskusjon/dialog om hvordan vi ønsker og gjøre dette fremover.

Sted og tid:

Onsdag 13.03.19 KL. 19-21 i klubbhuset