Løpsstøtte Lier MSK

Lier motorsportklubb har høyt fokus på breddesatsning og rekruttering av nye førere til idrettene våre. Samtidig ønsker klubben å legge til rette for at de beste førerne skal kunne delta på nasjonale statusløp og internasjonale løp. Dette gir god omtale og markedsfører klubben på en god måte.

For å kunne motta løpsstøtte må føreren være medlem av Lier Motorsportklubb og ha sin lisens knyttet til klubben. Føreren må ha hatt sin lisens i klubben i hele inneværende sesong.
Videre plikter førerne å delta på nasjonale lag konkurranser når klubben ønsker å delta. MX førerne plikter å delta på Lag NM for klubben. Det kan gis dispensasjon fra dette krav når lag NM går på samme tid som internasjonale løp man skal delta på. Slike løp skal være innenfor teamenes planlagte aktivitet og være avklart med klubbens leder i god tid før påmelding til Lag NM.
Føreren eller dens foresatte plikter å stille på de kiosk- og banevakter de blir tildelt.

Støtten er ment som en utgiftsdekning og reisestøtte for å hjelpe egne førere til å gjennomføre sin satsning.
Føreren må skriftlig søke om støtte. Søknadsfristen satt til 14 dager etter siste VM løp.

Det gis det internasjonal støtte for deltagelse på VM, EM og NM konkurranser. Det skilles mellom støtte til NM og de øvrige løp.
Maks støtte pr fører er kr 10000.-.

NM støtte
• NM støtte gis til deltagere i NM, for grenene MX og Enduro. Støtten gis som en poengstøtte.
• Støtte Motocross: 100.- kr pr NM poeng. Dette gir mulighet til å oppnå en støtte for opptil 2500.- kr pr NM runde.
• Støtte Enduro: 100.- Kr pr NM poeng. Dette gir mulighet til å oppnå en støtte for opptil 2500.- pr. løp

VM og EM støtte
Det gis internasjonal støtte for de deltagere som deltar på EM eller VM løp. Støtten gis når fører har gjennomført konkurranse. Det er ingen resultatkrav knyttet til ordningen. Det gis 2 500.- kr pr løp. Maks beløp for støtte er 10000.- kr.

Søknadsfrist: 14 dager etter siste VM løp.
Støtte utbetales etter endt sesong innen 31. desember.

 

Søknad med dokumentasjon sendes til leder@liermsk.no .