Lier Motorsportklubb er plukket ut til å motta 20000,- fra Dpend-fondet.

Pengene skal brukes til nytt belysningsanlegg på barnebanen.

Klubben er utrolig takknemlige for å motta denne gaven.

 

DPEND sier dette om utdelingen:
Den siste tiden har vist oss at det å ha en aktivitet å gå til og samles, har vært viktig for alle.
Dpend-fondet ønsker å støtte lag og foreninger for å holde og hjelpe barn og unge i aktivitet.
Om dette kan bidra til mindre utenforskap, mindre stillesitting og økt samhold er målet langt på vei nådd.