Innkalling til årsmøtet for Lier MSK

Hei

Herved kaller styre i Lier motorsportklubb inn til Årsmøte:

Tid:                 Torsdag 13.02.2020  kl. 19:00

Sted:               Klubbhuset, Leirdalen

Se vedlegg for fullstendig innkallelse og utfyllende info

Innkalling til Årsmøte 2020

Det vill bli loddet ut noen overraskelser blandt de som møter opp

Mvh

Styre