Innkalling til årsmøte i Lier Motorsportklubb

Tid: Torsdag 10.03.2022  kl. 19:00

Sted: Klubbhuset, Leirdalen

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Årsmøtet er kun åpent for medlemmene og med personlig fremmøte.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styret innen 27.02.22 kl 24:00 (Post@liermsk.no)

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte.