Info fra Motorsportkonferansen 2018

Lier Motorsportklubb var representert med 5 delegater ved Motorsportkonferansen på Gardermoen i helgen.

MSK startet med seksjonsårsmøte for MC, saksdokumentene ligger på NMF sine sider:

https://www.nmfsport.no/…/saksdokumenter-seksjonsarsmote-mc…

Årsberetningen og regnskap ble gjennomgått uten kommentarer til innholdet, kun en oppfordring om at lisens statistikk også skulle synliggjøre fordeling på aldersgrupper.
Innkomne forslag ble behandlet og seksjonsstyrets innstilling/alternative forslag fikk flertall i de ulike saken.

Handlingsplan Seksjon MC for perioden 2018-2020, som bygger på IPD (som ble vedtatt på ekstraordinært ting i november 2017) ble gjennomgått og vedtatt med noen endringer. Denne legges ut på NMF sine sider når endringene er implementert i dokumentet.

Valgkomitéens innstilling til nytt seksjonsstyre ble enstemmig valgt, med unntak av Grenansvarlig for motocross, her var det kommet inn et motforslag og med knapt flertall ble Ole-Ivar Bjørkamo valgt som ny grenansvarlig etter Harald Tufthaug. Vara motocross Arild Sande trakk seg og forslaget om Jørgen Bye som vara, ble valgt.

Grenmøtet for motocross lørdag:
Gjennomgang av årsmelding for 2017-2018:

https://www.nmfsport.no/…/arsrapport-motocross-2017-2018.pdf

NM-uka i Stavanger var en stor suksess og dette videreføres i 2019, Bybergsand skal også i 2019 arrangere NM i Speed-cross i uke 26.
Bybergsand mottok prisen «Årets arrangør 2018».

Anita Pedersen i Dirt bike girls informerte om bakgrunn, formål og videre satsning for å øke antall kvinner i sporten. De planlegger å arrangere eget jenteløp på Kongsvinger i mai 2019, med trening på lørdag og løp søndag.

I handlingsplanen har vi forpliktet oss til å ha et økt fokus på bl.a miljø og rekruttering:
• «Tear off-kampanje»: forbud på trening – tillatt på løp
• Oppfølging av miljø reglementet også på trening – med bruk av miljømatter osv
• Trille i depo, ingen forsikring
• Reduserer bruken av plast
• Tilbud til utøvere utifra de ambisjoner den enkelte har.
• Åpen dag, prøvedager o.l
• Organiserte treninger med trener, teknikktreninger.

Innkomne saker kan leses i sin helhet her:

https://www.nmfsport.no/…/msk-2018-forslag-til-grenmotet-mo…

Behandling av saker:
Sak 1: Salen ønsket rådgivende avstemming og AMX vil utrede/jobbe videre med dette
Sak 2: AMX endrer SR iht innkommet saksforslag
Sak 3: Forslaget vedtatt
Sak 4: Forslaget vedtatt
Sak 5: AMX kvalitetssikrer at FIM reglementet og SR for MX er likt
Sak 6: AMX starter en holdningskampanje med fokus på «Fair Play»
Sak 7: Workshop

Ny grenleder og vara fikk med seg en stor arbeidsgruppe bestående av Hurlen, Robert Bakaas, Pål Johansen, Anita Pedersen, Borgar Lunde og Hege Caroline Pettersen.

Dagens lisensordning ble grundig diskutert, spesielt opplæring og en dags lisensene. Klubbene belyste utfordringene med oppfølging og håndtering. Dette vil forbundet jobbe videre med og utvikle/forenkle lisensordningene.

Statusløp 2019:
3 søkere til NM rundene for 2019: Elgane, Re og Haslemoen vil bli arrangert i den rekkefølgen
2 søkere til Lag-NM: Lier og Lunner. Det ble stemt blant de som var på grenmøte og det var stort flertall i salen for Lier
Terminliste for 2019 sesongen skal være klar innen 15/1-19
Gultvedt GP ønsker å arrangeres 31.aug-1.sept
Østlandscupen har satt sine datoer samtidig som EM så det ikke skal krasje med NM . Så fåreløpig datoer er
27,28 april magnor
11,12 mai Lunner
1,2 juni Lier
22,23 juni bjørklangen
17,18 august elverum
14,15 sept Gardemoen

Nmk sommercup MX blir arrangert i uke 28 i 2019 også, klubbene som skal arrangere er nmk Kongsberg , nmk Modum og Sigdal og nmk Elverum