Dugnad Tirsdag 19.06.2018

Hei!

Er dere klare for en siste innsats for klubben og oss selv før sommeren??!!

Vi holder på fra 17-20

Her er en liste over hva vi skal jobbe med:

Stor bane:

Klippe gress i skråninger ( de som har, ta med kantklippere)

Vanningsanlegg (forberede elektronisk styring m.m)

Plater ved lilletrappa

Lille banen:

Vanningsanlegg liten bane ( Jobbe videre med automatisk vanningsanlegg på lillebanen også)

Plater liten bane ( bedre sikkerheten)

Byggninger:

Lage gjerde på speekerbu

Avtreksvifter i garderobene

Male tidtakerbua

Viktig at alle som kan setter av noen timer for og gjøre en innsats

Dette er oppgaver som vill gjøre hverdagen til banegruppa lettere, som igjen vill gjøre at de kan gi oss en enda bedre bane og kjøre på!!

mvh

Styret Lier MSk