Aktivitesledere

Gå inn og sjekk når du har vakt, klikk her

Da er aktivitetsledere for MX utover vinteren lagt inn på kalenderen. Sjekk når du har fått vakt, og samkjør med kioskvakten og brøytevakten i fht banestatus osv

 

Kalender 2018